VCA: opleiding en examen (Veiligheid Checklist Aannemers)

Om in sommige bedrijven, zelfs voor je stage, aan de slag te kunnen moet je een VCA-attest hebben. Daarom geven we onze leerlingen de kans om een opleiding te volgen en daaropvolgend het bijhorende examen af te leggen. 

Voorbereidende lessen met aansluitend het examen!
Per schooljaar richten we 3 of 4 lesreeksen in van 2 lesdagen. Per reeks is er plaats voor 25 deelnemers. Deze lessen gaan door op woensdagmiddag van 12.45 uur tot 15.45 uur. Inschrijven is mogelijkheid tot de datum vermeld per reeks of tot volzet (zie inschrijfformulier voor data).

Een leerling wil zelfstandig leren a.d.h.v. een digitaal leerpakket

Per examen kan een leerling zich ook zelf voorbereiden. Een leerling ontvangt in dat geval inloggegevens en een verwijzing naar een digitaal leerplatform. Het examenmoment verloopt gelijktijdig met deelnemers van de voorbereidende lessen.

Examen

Het examen wordt afgenomen door een medewerker van Constructiv. Zij bepalen de volgorde van deelname. Per groepje van 15 deelnemers starten de leerlingen. Voor leerlingen met dyslexie is er ook een voorleesexamen voorzien. Kostprijs van het examen is 25 euro! Constructiv en Volta voorzien voor sommige richtingen een éénmalige tussenkomst in de examenkost. De eerste groep start om 16 uur, de volgorde wordt bepaald door een extern persoon. De begeleiders hebben geen enkele invloed op de volgorde.

Voorbereidende lessen + examen

Examen 25 euro + lessenreeks 40 euro + administratie 15 euro = 80 euro
Voor leerlingen met recht op de éénmalige vrijstelling is de kostprijs 55 euro

Zelfstandig leren + examen

Examen 25 euro + digitaal pakket 25 euro + administratie 15 euro = 65 euro
Voor leerlingen met recht op de éénmalige vrijstelling is de kostprijs 40 euro

Overzicht van klassen met "éénmalige vrijstelling"
Bouw- en houtkunde (5 en 6TBH) - Centrale verwarming en sanitaire installaties (5 en 6CV) - Elektrische installaties (5 en 6EI) - Elektrische installatietechnieken (5 en 6EIT) - Houtbewerking (5 en 6HB) - Houtbewerking snijwerk (5 en 6HSNC) -Houttechnieken (5 en 6HTT) - Industriële elektriciteit (7IE) - Verwarmingsinstallaties (7VI) - CLW bouw, hout en elektriciteit - Bijzondere schrijnwerkconstructies (7BS) - Stijl- en designmeubelen (7SD) - Houtconstructie- en planningstechnieken (HCP)

Overzicht van klassen “zonder vrijstelling”:
Auto (5 en 6AU) - Lassen en Constructie (5 en 6LC) - Mechanische vormgevingstechnieken (5 en 6MV) - Werktuigmachines (5 en 6WM) - Auto-elektriciteit (7AE) Computergestuurde werktuigmachines (7CW) - Mechanica constructie- en planningstechnieken (MCP) – Foto lassen (7FL)

OPGELET: herkansen voor het examen is altijd betalend, ongeacht welke studierichting je volgt.

Inschrijvingsformulier lessen & examen

Inschrijfformulier zelfstandig leren