VCA: opleiding en examen (Veiligheid Checklist Aannemers)

Om in sommige bedrijven, zelfs voor je stage, aan de slag te kunnen moet je een VCA-attest hebben. Daarom geven we onze leerlingen de kans om een opleiding te volgen en daaropvolgend het bijhorende examen af te leggen. 

Voorbereidende lessen met aansluitend het examen!
Per schooljaar richten we 3 of 4 lesreeksen in van 2 lesdagen. Per reeks is er plaats voor 25 deelnemers. Deze lessen gaan door op woensdagmiddag van 12.45 uur tot 15.45 uur. Inschrijven is mogelijkheid tot de datum vermeld per reeks of tot volzet (zie inschrijfformulier voor data).

Examen

Het examen wordt afgenomen door een medewerker van Constructiv. Zij bepalen de volgorde van deelname. Per groepje van 15 deelnemers starten de leerlingen. Voor leerlingen met dyslexie is er ook een voorleesexamen voorzien. Kostprijs van het examen is 25 euro! Constructiv en Volta voorzien voor sommige richtingen een éénmalige tussenkomst in de examenkost. De eerste groep start om 16 uur, de volgorde wordt bepaald door een extern persoon. De begeleiders hebben geen enkele invloed op de volgorde.

Voorbereidende lessen + examen

Examen + lessenreeks  

Inschrijvingsformulier lessen & examen

Op maandag 12 september heeft Constructiv gecommuniceerd dat de regelgeving rond de VCA-opleiding en het bijhorende examen gewijzigd is. Momenteel is er veel onduidelijk betreffende hierover, er is dan ook besloten om, tot er meer duidelijkheid is, alle lesreeksen te annuleren! Onze excuses voor het ongemak.