Naar groei & bloei van duaal leren in regio Maasland

Looptijd

1/04/2021 t.e.m. 31/12/2022

Korte omschrijving

Het aanbod duale studierichtingen is beperkt in Limburg en minimaal aanwezig in regio Maaseik. Het project “Naar Groei en bloei van duaal leren in de regio Maaseik” focust op de uitbreiding van het aanbod duaal leren in de regio Maaseik.  Duaal leren is vandaag de dag een relatief onbekend (en onbemind) gegeven voor leerlingen, leerkrachten, ouders en het werkveld.

Deze projectaanvraag kadert binnen ESF-oproep 480 – Impuls duaal leren in het Secundair Onderwijs. De doelstellingen van deze oproep zijn ten eerste het versterken van de afstemming tussen vraag (arbeidsmarkt) & aanbod (scholen/centra) bestaande duale opleidingen SO. Ten tweede staat de voorbereiding en implementatie nieuwe duale opleidingen centraal met als doel het verhogen van de instroom van leerlingen in Duaal SO en het verhogen van het aanbod aan duale opleidingen.

In dit project richten we ons ten eerste naar het verbeteren van het imago van duaal leren. Hiervoor richten we informatie- en sensibiliseringsacties in gericht naar leerlingen, ouders, actoren in het werkveld en leerkrachten. Ten tweede willen we de samenwerking tussen onderwijs en werkveld versterken door een lokaal samenwerkingsplatform op te zetten. Op deze manier kan er een afgestemd aanbod duaal leren komen rekening houdend met de regionale noden, het aanbod leerwerkplekken in de buurt en de regionale tewerkstelling na de initiële opleiding.  Ten derde zetten we in op het vergroten en verbreden van het lokale opleidingsaanbod van duale opleidingen. Als eerste stap zet Mosa-RT vanaf schooljaar 2020-2021 in op de implementatie van drie duale opleidingen. In de hierop volgende schooljaren zal dit aanbod systematisch worden uitgebreid. Ten vierde focussen we op de organisatie van kwaliteitsvol duaal onderwijs.  Hierin staan drie prioriteiten centraal: (1) het invoeren van kwaliteitsvolle screening van arbeidsrijpheid en – bereidheid in het secundair onderwijs, (2) het organiseren van transparante en betrouwbare evaluatie tijdens werkplekleren en (3) gerichte professionalisering van mentoren. Het kernteam van ons partnerschap bestaat uit Katholieke scholengemeenschap Mosa-RT, hogeschool PXL en Voka – Vlaams netwerk van ondernemingen.

Partners

  1. Mosa-RT
  2. VOKA
  3. Hogeschool PXL
  4. STEBO
  5. PTS

Subsidie

  1. ESF - loopbaanbeleid preventief 119.744,25 0,00€
  2. Vlaams Cofinancieringsfonds 89.726,80€
  3. Private middelen 90.187,00 €