Doel & werking Steamclub

De STEAM-club is een wetenschaps- en techniekclub voor alle leerlingen van scholengemeenschap Mosa-RT. De leerlingen worden begeleid bij het deelnemen aan diverse wedstrijden en andere uitdagingen. Ze krijgen ondersteuning van begeleiders om hun talenten te ontwikkelen. Deze ontwikkeling gebeurt onder meer door het bezoeken van beurzen en evenementen, workshops, deelname aan wedstrijden en het delen van expertise tussen leerlingen van verschillende richtingen.

De STEAM-club bestaat 6 jaar en telde tijdens schooljaar 2022-2023 43 leden. De leerlingen komen uit diverse studierichtingen: doorstroom (ASO), dubbele finaliteit (TSO) en arbeidsmarktgerichte (BSO) finaliteit. De samenwerking over de studiegebieden en finaliteiten heen is een grote sterkte van de club.

Kenmerken STEAM-club

  • Vrijheid. Door de leerlingen de vrijheid te geven om zelf te kiezen met welke wedstrijd en welk onderwerp ze willen meedoen kan iedereen zijn eigen talent verder ontwikkelen. Workshops en begeleiding zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe talenten.
  • Deelname is vrijblijvend. De leerlingen zijn iedere middagpauze welkom in The Box om aan hun project te werken. Op woensdagnamiddag zijn er ook vrijblijvend activiteiten en workshops.
  • Iedereen is welkom. Alle leerlingen, ongeacht hun studierichting, zijn welkom want elk talent is een meerwaarde voor de projecten.

Soorten activiteiten

  • Workshops & events. Om de ervaring zo compleet mogelijk te maken nemen de leerlingen deel aan diverse workshops en events.
  • Wedstrijden. De leerlingen kiezen zelf aan welke wedstrijd ze deelnemen en proberen voor de wedstrijd een project uit te werken. De begeleiders ondersteunen de leerlingen bij de uitwerking door raad te geven, extra informatie te geven, materiaal te bestellen…
  • STEAM-academy. Leden van de STEAM-club mogen ook workshops geven aan kinderen van 8-14 jaar.