Opleidingen voor bedrijven

Mosa-IC biedt een dynamische opleidingsaanbod voor bedrijven en organisaties afgestemd op uw leernoden.

Onze gepersonaliseerde benadering zorgt ervoor dat opleiding en vorming gericht en doeltreffend kunnen worden ingezet. We leggen de focus op het ontwikkelen van competenties die onmiddellijk kunnen worden ingezet in de praktijk en bieden flexibiliteit inzake leerinhouden en leervormen. Maatwerk is de norm! Het is mogelijk om gebruik te maken van een aantal subsidiemogelijkheden zoals KMO-portefeuille. Ook via vakorganisaties zijn er mogelijkheden.