Mosa-IC

Vanuit Mosa-IC bouwt Mosa-RT als scholengemeenschap  bruggen tussen het onderwijs en de ruime regio. Onze doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te versterken en zo een win-winsituatie te creëren voor alle partijen.


    SAMENWERKEN

    Mosa-IC zet in op intensieve samenwerking met bedrijven, organisaties, hogescholen & universiteiten.

    LEVENSLANG LEREN

    Mosa-IC biedt een opleidingsaanbod in functie van werken en vrije tijd aan.