Projecten schooljaar 2023-2024

Om onze leerlingen praktijkervaring te laten opdoen, streven we naar partnerschappen met het bedrijfsleven, organisaties, hogescholen en universiteiten. Op deze pagina vind je een scala aan lokale, regionale en internationale samenwerkingsinitiatieven. We focussen op interdisciplinaire projecten, die zowel binnen als buiten de schoolse context plaatsvinden, variërend van kleinschalige ondernemingen tot grootschalige, gesubsidieerde samenwerkingsprojecten.

INTERNATIONAAL

The future is green and digital!

Leerlingenmobiliteit Job shadowing voor leerkrachten en ondersteunend personeel
Looptijd: schooljaar 2023-2024
Partners: Limingan Lukio, Limingan, Finland & Collegio Menesiano Madrid, , Spanje
Subsidie: Erasmus+ KA1

INTERNATIONAAL

 Grenzeloos recycleren: van plastic afval tot grondstof

Doelstellingen omvatten het organiseren van gezamenlijke evenementen rond het recyclen van plastic, het bouwen van een recyclinglijn prototype, en het creëren van bijhorend educatief materiaal.
Looptijd: 09/2023 t..e.m. 08/2024
Partners: Sint-Jansberg A & Roer College & Chemelot Innovation & Learning Labs (CHILL)
Subsidie: Erasmus+ KA2

INTERNATIONAAL

Praktische stage voor leerlingen Mechanica constructie- en planningstechnieken

Leerlingen gaan twee weken werkplekleren bij DMG Mori, waar ze hands-on ervaring opdoen. Tegelijkertijd zullen de leerkrachten deel uitmaken van een 'job shadowing'-programma, waarbij ze de werkmethoden en -technieken in de praktijk observeren om hun lesmethoden te verrijken.
Looptijd: 12/2023 t.e.m. 05/2024
Partners: Sint-Jansberg A & DGM Mori Seebach
Subsidie: Erasmus+ KA1

INTERNATIONAAL

Consortium Kath. Onderwijs

Binnen dit consortium krijgen scholen de kans om gedurende twee jaar eerste internationale ervaringen op te doen in het professionaliseren van medewerkers en het uitbouwen van een eigen internationaliseringsbeleid.
Looptijd: schooljaar 2024-2025 & 2025-2026
Betrokkenen: EGS 1, EGS 4 en Sint-Jansbeg B
Subsidie: Erasmus+ Consortium Katholiek Onderwijs Vlaanderen

STEAM

Organisatie van de STEAM OHM CONTEST 2024

Deze wetenschapswedstrijd focust op ontdekking en innovatie en biedt jongeren van alle onderwijsvormen tussen 10 en 18 jaar de kans om in groepjes van maximaal 6 personen een zelfgekozen project, experiment of gadget voor te stellen.
Looptijd: 2023-2024
Betrokkenen: Mosa-RT STEAM club
Subsidie: Excellentiefonds

LIMBURG STEM'T AF

Automatisatie verluchting koeienstallen

Het project "SMART BARN" , gericht op de optimalisatie van het klimaat in open koeienstallen, betrekt leerlingen in een multidisciplinaire aanpak met hardware, software en visualisatie om betere leefomstandigheden en hogere melkopbrengsten voor koeien te realiseren.
Looptijd: 2023-2024
Partners: Agropolis, landbouwbedrijf Linssen – Beckers, RTC Limburg
Subsidie: RTC Limburg

VERGROENING

Vergroening Central Park & speelplaats Cool

Het project omvat de transformatie van de speelplaats naar een groener, natuurvriendelijker gebied. Dit houdt in: de verharding van de speelplaats gedeeltelijk verwijderen en vervangen door gras, struiken, bomen en buiteninrichting om een parkachtige omgeving te creëren.
Looptijd: 2021-2023
Betrokkenen: Werkgroep milieu
Subsidie: Provincie Limburg

LEAN

LEAN-methodieken integreren bij het leren op de werkplek

Dit project streeft ernaar LEAN methodieken uit de bedrijfswereld te implementeren in het onderwijs, met als doel processen te optimaliseren binnen scholen. Door middel van pilootprojecten en de expertise van Limburgse hogescholen en bedrijven, wordt een leer-werkomgeving gecreëerd, die leerlingen beter voorbereidt op de arbeidsmarkt.
Looptijd: 01/2024 t.e.m. 12/2029
Betrokkenen: KOSM, WICO-TISM-Provil, Mosa-RT, Helix, Atlascollege, Spectrumcollege, PXL, UCLL, bedrijven, ...
Subsidie: Limburgse inclusieve arbeidsmarkt - Europa Werk & Sociale Economie

INRICHTING

Afscheidsruimte begraafplaats Neeroeteren

Aan het kerkhof van Neeroeteren hebben de leerlingen van Mosa-RT, samen met het personeel van de stedelijke werkplaatsen van Maaseik, een waardige afscheidsruimte gebouwd. Ze werden hierbij ondersteund door de gepensioneerde leraar Jan Weltens.
Looptijd: afgerond oktober 2023
Financiering: Stad Maaseik

INRICHTING

Etagères voor tentoonstellingsruimte Capucijnen klooster

Na de restauratie wordt in het klooster een groot deel van de administratieve diensten van Groep Ter Engelen vzw ondergebracht. Er komen ook enkele publieke ruimtes voor tentoonstellingen, lokale verenigingen en recepties. Leerlingen en leerkrachten werken aan etagères voor de tentoonstellingsruimte.
Looptijd: 2023-2024
Betrokkenen: Covida, Studio Segers

INRICHTING

Maasgedichten

Vervaardiging van metalen gedichtenpanelen die bevestigd worden op grote Maaskeien. Deze panelen komen op strategisch gekozen locaties te staan.
Looptijd: in productie
Betrokkenen: Marnixring, CEVAN, Steengoed, Maasgedichten.eu, Algemeen Nederlands Verbond en de Orde van den Prince