Vakantielessen

Voor leerlingen van het EERSTE leerjaar A

Bij het beëindigen van het 6de leerjaar (groep 8) zijn er jongeren die om diverse redenen een schoolse achterstand hebben voor de vakken Frans en wiskunde. Om deze leerlingen voor beide vakken beter voor te bereiden op de overstap naar het secundair onderwijs, organiseert Katholiek Secundair Onderwijs Mosa-RT jaarlijks een reeks lessen Frans en een reeks lessen wiskunde. Inschrijven voor een reeks is volledig vrijblijvend en biedt uiteraard geen verdere garanties. Deze bijkomende dienstverlening is enkel bedoeld voor leerlingen die zich ook daadwerkelijk hebben ingeschreven in het eerste leerjaar A van het Katholiek Secundair Onderwijs Mosa-RT. De lessen vinden plaats in de eerstegraadsschool vestiging Maaseik. De deelnamekost per reeks bedraagt 55 euro. 

Lessenreeks editie 2023

  • De lessen gaan door van vrijdag 18 augustus t.e.m. dinsdag 29 augustus 2023.
  • De leerlingen worden de eerste lesdag op de speelplaats verwacht om 08.15 uur.
  • De lessen gaan dagelijks door van 8.20 uur tot 11.55 uur. Er is een pauze voorzien van 10.00 uur tot 10.15 uur.
  • Alle lessen vinden plaats op Pelserstraat 33 (ingang via Rosmolenstraat) te 3680 Maaseik

Inschrijfformulier