Ondernemer voor de klas

Ondernemer Martijn Vanhove van de Boomkamer is tijdens de les economie naar klas 3 Economische wetenschappen voor een interview. De opdracht voor de leerlingen luidde als volgt: ga na wat een onderneming succesvol maakt. Zo kwamen thema’s aan bod zoals circulair denken, positionering, marketing, langetermijndenken, klantenbinding, investeren, leidinggeven en prijszetting. Volgens Vanhove is ondernemen namelijk je tuintje goed onderhouden, zodat de vlinders vanzelf komen. De leerlingen waren alvast onder de indruk van het ondernemerskompas van Vanhove.