Tweede netwerkontbijt Duaal leren

Vanuit Katholieke scholengemeenschap Mosa-RT zet men al jaren in op het creëren van sterke samenwerkingsverbanden met het werkveld. Op donderdag 16 juni 2022 werden meer dan 70 deelnemers verwelkomt op het derde netwerkontbijt Duaal Leren regio Maasland door Evelyn Cloosen, directeur Innovatie en Competentie bij Mosa-RT. De focus van het netwerkontbijt lag op het belang van de afstemming tussen onderwijs en werkveld om van Duaal Leren een succes te maken. Intensieve samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs is nodig om tegemoet te komen aan de noden van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Jonas De Raeve van VOKA Limburg nam de deelnemers mee in de VOKA-paper over het belang van samenwerking tussen scholen en bedrijven in functie van economische groei. Onderwijs speelt hierin een cruciale rol, het imago van het technisch en beroepsonderwijs is te weinig aantrekkelijk terwijl de vraag naar deze profielen blijft toenemen. In Vlaanderen krijgt slechts 3% van de leerlingen in arbeidsmarktgerichte opleidingen een aanzienlijk deel van de opleiding in een onderneming. Daarmee doen we het veel slechter dan onze buurlanden.

 

‘Jongeren op de Werkvloer (JoW)’ van de Provincie Limburg zet in op administratieve vereenvoudiging, maximale afstemming en het delen van expertise binnen werkplekleren. Het nieuwe instrument ‘Wie doet wat’ of kortweg ‘WIDOWA’ werd voorgesteld als een tool om de samenwerking tussen bedrijven en scholen af te stemmen.

 

Gunther Reijnaers, coördinator Duaal Leren binnen Mosa-RT, schetste hoe Duaal Leren het leren op school en het leren op de werkplek combineert. Duaal Leren leidt tot een volwaardig diploma secundair onderwijs. Hij was dan zeer verheugd dat de werkgevers bevestigde dat zijn leerlingen gouden handjes hebben en dat een praktische opleiding zeker een meerwaarde is. Vanaf volgend schooljaar wordt het aanbod Duaal uitgebreid met o.a. medewerker groen- en tuinbeheer, medewerker hout, daktimmerman en medewerker winkel. Dankzij steun van het ESF zet Mosa-RT in op het creëren van een positief imago rond Duaal Leren en de stapsgewijze uitbreiding van het aanbod. Bij leerlingen die kiezen voor Duaal Leren en bij bedrijven die de leerlingen ontvangen stellen we een grote tevredenheid vast.

 

Het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden met bedrijven, sectoren en studierichtingen willen we samen met het werkveld onderzoeken. Tijdens de rondetafelgesprekken, waar ook leerlingen uit Duaal Leren aan deelnamen, kwamen verschillende thema’s aan bod. Leerlingen deelden hun ervaringen van Duaal Leren met bedrijven en beantwoorden hun vragen. Hieruit kwam de maturiteit van de duale leerlingen sterk naar boven. Tijdens de volgende ronde gingen de deelnemers aan de slag rond acties die bedrijven kunnen ondernemen om jongeren warm te maken voor duale opleidingen en welke inspanningen scholen nog kunnen leveren. Hieruit kwam naar voor dat het voor bedrijven ook belangrijk is om de mogelijkheden van Duaal Leren kenbaar te maken in hun eigen netwerk en bedrijf. Tot slot zoomden we in op wat er nodig is om mentoren op de werkplek beter te ondersteunen. De input van de gesprekken nemen we mee in de vervolgacties rond Duaal Leren.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.